eatonelektrotechnika.cz

Akční nabídky

Zákaznické centrum Eaton

Eaton Technická podpora

INFOLINKA

Telefon: 267 990 400
E-mail:ElektrotechnikaCZ@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefon: 267 990 440
E-mail: podporaCZ@Eaton.com

SERVISNÍ PODPORA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ

Telefon:234  769 500
E-mail:servisCZ@Eaton.com 
 

Banka Raiffeisen

  

Společnost Eaton Elektrotechnika s.r.o. dodala do nové moderní budovy banky Raiffeisen také rozváděč vysokého napětí typu GE v této sestavě:
GE 1K-1M2-1TS-1TS-1TS. Rozváděče typu GE jsou modulární, izolované plynem SF6. Tento plyn se vyznačuje vysokou elektrickou pevností a umožňuje konstrukci zapouzdřených bezúdržbových zařízení velmi malých rozměrů. Vysoká provozní spolehlivost zařízení téměř vylučuje vnitřní poruchy (jsou zde potlačeny vnější vlivy-jako jsou vlhkost, vodivý prach apod.) a proto, je lze instalovat i v extrémních podmínkách. Rozváděčová pole typu GE umožňují instalaci kabelového pole, pole podélné spojky přípojnic, pole měření a pole transformátorového vývodu. Přípojnicový systém rozváděče umožňuje širokou variabilitu uspořádání jednotlivých polí.

Ve spolupráci s firmou EZ Praha, a.s. bylo v budově banky Raiffeisen nainstalováno celkem 5 polí, z toho jedno pole kabelového přívodu, pole měření a tři pole vývodu na transformátor. Montáž rozváděče proběhla pod odborným dohledem pracovníků společnosti Eaton Elektrotechnika s.r.o. Díky jednoduchosti montáže rozváděče typové řady GE, proběhla instalace celého rozváděče během jednoho dne.

V současné době je již typová řada GE nahrazena novou typovou řadou GAE. Tato řada se liší tím, že přípojnice jsou umístěny přímo ve spínací skříni a jednotlivá pole jsou navzájem spojeny speciálními průchodkami obsahujícími silikonovou izolaci. Tento systém vede k ještě větší provozní spolehlivosti a odolnosti vůči okolnímu prostředí.

Výšková čtrnáctipodlažní budova Raiffeisen banky zaujme již z dálky svou moderní konstrukcí a barevně sladěnými obkladovými materiály, převážně ze skla. Je situována na Budějovické třídě v Praze.
Hlavní rozvody elektrické energie jsou řešeny pomocí vysokoproudových přípojnic Eaton. Tyto vycházejí z rozváděče v suterénu a postupují přes garážové prostory do vertikálních větví. Používají se typy 2 x LXA0551 (1600A) v délce 2x130m a LXA0451 (1250A) v délce 110m. Dále jsou to typy BD2 – 250A (130m) a BD2 – 630A (110m). Celková délka všech tras je cca 610m. Všechny větve se vyznačují velkou tvarovou členitostí, z čehož vyplývaly i vysoké nároky na projekt a montáž. Také termíny dodávek i montáží byly mimořádně zkrácené. Trasy jsou většinou instalovány v těsných a zakrytých prostorách. Velmi často se používají protipožární zátarasy. Projekt byl realizován systémem CAD ve trojrozměrné projekci.
Budova banky byla předána do užívání v listopadu 2002.

Česká republika