eatonelektrotechnika.cz

Akční nabídky

Zákaznické centrum Eaton

Eaton Technická podpora

INFOLINKA

Telefon: 267 990 400
E-mail:ElektrotechnikaCZ@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefon: 267 990 440
E-mail: podporaCZ@Eaton.com

SERVISNÍ PODPORA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ

Telefon:234  769 500
E-mail:servisCZ@Eaton.com 
 

Ledvice - elektrárna

Elektrárna Ledvice leží na úpatí východní části Krušných hor, mezi lázeňskými městy Teplicemi a Bílinou.
Byla postavena ve dvou etapách. V první etapě, v letech 1966 - 67, zde byl instalován jeden 200MW blok a dva bloky o výkonu 110 MW. 200MW blok byl prototypem, jehož turbína a kotel byly první svého druhu v Československu. Ledvické zkušenosti s nimi otevřely cestu k modernizaci naší elektrizační soustavy. Ve druhé etapě, v letech 1967 - 69, byly postaveny ještě dva 110 MW bloky - Elektrárna Ledvice II.
Útlumový a rozvojový program elektrárenské společnosti ČEZ, a. s., počítá v této elektrárně se snížením původně instalovaného výkonu 640 MW téměř na polovinu, tedy na 330 MW. K 1. 2. 1994 byl ukončen provoz bloku č. 5 a 200MW blok bude odstaven do konce roku 1998.
Kotle bloků Elektrárny Ledvice I jsou průtlačné. Byly vyrobeny ve Vítkovických železárnách KG, odkud také pocházejí původní bubnové kotle dvou bloků Elektrárny Ledvice II. Od března 1994 prochází blok č. 4 generální rekonstrukcí, včetně výstavby nového kotle s technologií fluidního spalování.
V letech 1992 - 1994 proběhla u 110MW bloků č. 2 a 3 výměna turbín, které nyní umožňují dodávku tepla z každého bloku v objemu 170 MW. Odběr dalších 70 MW tepelných umožňuje také turbína 200MW bloku. Turbíny dodala Škoda Plzeň.
Alternátory bloků č. 2 a 3 o výkonu 137,5 MW, 13,8 kV jsou třífázové, s přímým chlazením statorových plechů vodíkem. Alternátor bloku č. 1 o výkonu 235 MVA, 15 kV má kombinované chlazení – povrchové chlazení vodíkem a chlazení statorového vinutí kondenzátem protékajícím dutými vodiči.
Ledvická elektrárna spaluje hnědé uhlí z Dolů Bílina.
Tři bloky, s jejichž provozem se nadále počítá, procházejí rozsáhlými úpravami. Cílem je snížit dopad výroby elektřiny na životní prostředí. K blokům č. 2 a 3 bylo přistavěno odsiřovací zařízení. Bylo uvedeno do provozu na podzim 1996. Tato technologie využívá polosuchou vápennou metodu. Dodavatelem zařízení bylo konsorcium firem Austrian Energy and Environment SGP a Vítkovice, a. s. Zároveň byla zahájena první etapa provozu suchého odběru popílku a výroba tzv. stabilizátu, který je tvořen z popílku, koncového produktu odsíření a vody v míchacím zařízení firmy Bühler. Odpady z procesu spalování a odsíření jsou tedy přepracovány na druhotnou surovinu využitelnou zejména pro stavební práce. Nadbytečné množství popela a stabilizátu se ukládá s minimálním dopadem na životní prostředí ve vyuhleném lomu Fučík. Toto úložiště bude zaplněno do roku 2008.
Bloky č. 2 a 3 byly vybaveny také dalšími zařízeními. Emise oxidů dusíku se snižují pomocí primárních opatření, úplně byly rekonstruovány elektroodlučovače. Díky odsíření se dnes pohybují emise popílku kolem 15 mg/Nm3. U bloku č. 1 bylo pro snížení tuhých emisí aplikováno zařízení firmy Apollo na kondiciování spalin. V roce 1995 byl nainstalován nový vyhodnocovací systém měření koncentrací znečišťujících látek ve spalinách.
Nový fluidní kotel, který je součástí bloku č. 4 (nová technologie byla dokončena na jaře 1998), řeší celý komplex emisí plynů, oxidu siřičitého, oxidů dusíku i oxidu uhelnatého a emisí prachových částic.
V nn rozváděčích, které jsou součástí bloku č. 4 jsou komponenty firmy EATON. Jedná se o výkonové jističe s motorovým pohonem NZM, IZM a to jak ve výsuvném provedení tak i v pevném provedení. Další komponenty jako například stykače DIL jsou i v dalších provozech elektrárny. V součastné době dodává společnost Eaton Elektrotechnika s.r.o. náhradní díly a nové komponenty pro montážní organizace, které zajišťují provoz v elektrárně Ledvice.
Česká republika