eatonelektrotechnika.cz

Akční nabídky

Zákaznické centrum Eaton

Eaton Technická podpora

INFOLINKA

Telefon: 267 990 400
E-mail:ElektrotechnikaCZ@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefon: 267 990 440
E-mail: podporaCZ@Eaton.com

SERVISNÍ PODPORA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ

Telefon:234  769 500
E-mail:servisCZ@Eaton.com 
 

Zabezpečení a regulace protitlaké turbíny

Jedná se o zabezpečovací zařízení a regulaci parní protitlaké turbíny s jedním regulovaným odběrem páry a generátorem o výkonu 32 MW v teplárně Žilina.
Zabezpečovací zařízení hlídá všechny důležité parametry turbíny a pokud se blíží mezním hodnotám, dává o nich hlášení obsluze. Po překročení těchto mezí odstaví turbínu.
Regulátor turbíny najíždí soustrojí pomocí regulátoru otáček a po přifázování generátoru k elektrické síti reguluje výkon soustrojí. Pak je možné zařadit regulaci tlaku páry v protitlaku turbíny a k ní přidat ještě regulaci tlaku páry v regulovaném odběru turbíny a tyto regulace pak pracují současně. Přechody mezi těmito režimy jsou beznárazové.
Celé zařízení je napojeno na vizualizační pracoviště ve velínu operátora. Tam jsou zobrazovány všechny měřené hodnoty analogových veličin soustrojí a stavy všech binárních veličin (ventilů, šoupátek apod.). Z tohoto pracoviště je možné ovládat soustrojí na dálku. Místní ovládání je možné přímo u turbíny ze skříně zařízení a tam se také zobrazují všechny informace na panelu MI4. Komunikace s vizualizací je v tomto případě pomocí binárních a analogových vstupů a výstupů podle přání zákazníka.
Na jiných aplikacích jsme použili také komunikaci po MODBUSu, po ETHERNETu a po sériové lince RS-232.

Důvody použití prvků Eaton v tomto projektu:

Řídící systém PS4-341-MMT – řízení a regulace turbíny

- kompaktní provedení
- kompletní příslušenství k řídicímu systému
- přístroje lze po síti jednoduše rozšiřovat a programovat přes sběrnici
- dálkové ovládání přes modem
- chybové hlášení na mobilní telefon
- krátké termíny dodání
- kvalitní technická pomoc

Operátorský panel MI4-110-KG1/-KG2
- ovládání turbíny přímo z rozvaděče
- tlačítka umožňují individuální popis
- tlačítka na panelu lze libovolně nakonfigurovat
- možnost vzdáleného ovládání panelu
- panely lze nakonfigurovat bez znalosti programování pouze jedním softwarem
- vysoký stupeň krytí
- veškeré nakonfigurované texty lze libovolně exportovat
- možnost vytváření vlastní grafiky

Česká republika