eatonelektrotechnika.cz

Akční nabídky

Zákaznické centrum Eaton

Eaton Technická podpora

INFOLINKA

Telefon: 267 990 400
E-mail:ElektrotechnikaCZ@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefon: 267 990 440
E-mail: podporaCZ@Eaton.com

SERVISNÍ PODPORA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ

Telefon:234  769 500
E-mail:servisCZ@Eaton.com 
 

Technologická linka - výroba polypropylenových pásků

Jako jednu z významných referencí uvádíme příklad úspěšného využití řídicích systémů EASY 800 spolu s multifunkčním displejem MFD-Titan, a to pro řízení rychlosti pohonů, diagnostiku výrobního procesu a řízení části technologické linky.
Technologická linka slouží k výrobě polypropylenových pásků, přičemž je nutné nejen řídit jednotlivé rychlosti pohonů, ale vzájemně je i synchronizovat a při tom sledovat a vyhodnocovat funkční bloky, včetně diagnostiky zásobování vstupních polotovarů. Pro řízení rychlosti motorů jsou zde použity frekvenční měniče společnosti Eaton a pomocí analogových vstupů jsou nastaveny rychlosti jednotlivých motorů. Vzhledem k tomu, že rychlost celé linky musí být spojitě řízena, jsou zavedeny analogové hodnoty z frekvenčních měničů do řídícího přístroje EASY 800, kde je provedena komparace maximální a minimální rychlosti jednotlivých pohonů. Na základě tohoto výpočtu umožňuje řídící přístroje EASY 800 spojité řízení v dané regulační oblasti. Podobný princip je využit i pro řízení automatického posunu taveninového filtru a řízení jeho teploty. Zde je snímán analogový výstup na snímači tlaku a to před a za taveninovým filtrem. Na základě definované a volně nastavitelné diference tlaku je řídícím přístrojem EASY 800 realizován automatický ohřev a posun filtru. Při dosažení nastavené teploty dochází k automatickému posunu filtru. Řídicí přístroj EASY 800 dále monitoruje hodnotu proudu jednotlivých topných zón a při poruše lokalizuje závadu topné zóny. Hlášení poruchového stavu je signalizováno při nedostatku materiálu, překročení nastavených parametrů u topných zón a při překročení mezních tlaků. Signalizace je jak optická tak akustická s možností potvrzení hlášky a příčina poruchy je zobrazena na displeji. Pro sledování spolehlivosti je zároveň zobrazován počet provozních hodin a časové informace.

Důvody použití prvků Eaton v tomto projektu:

Elektronické řídící relé EASY 800 + MFD-Titan
- vynikající poměr ceny a užitné hodnoty
- plně grafický, podsvícený displej MFD 80
- dostatečný počet vstupů a výstupů
- propojení do sítě - vysoké krytí pro zobrazovací jednotku (IP65)
- PID regulátor
- jednoduchý software pro programování EASY Soft

Frekvenční měnič DV51-340-2k2
- volitelná ovládací jednotka a externí odrušovací filtr
- přetížitelnost 150 % po dobu 60 s
- rychlá a kvalitní technická podpora
- integrovaný brzdný odpor
- programovatelné digitální a analogové vstupy a výstupy
- jednoduché parametrizování

Mezi další produkty, které se použily při realizaci technologické linky, patří zejména:
- výkonové stykače řady DILM (do 15 kW v AC3)
- spouštěče motorů řady PKZM0 (spouštěčové kombinace MSC)
- modulární jističe řady PL7
- ovládací prvky řady RMQ-Titan
- bezpečnostní relé řady ESR4
- výkonový jistič řady NZM4

Česká republika