eatonelektrotechnika.cz

Akční nabídky

Zákaznické centrum Eaton

Eaton Technická podpora

INFOLINKA

Telefon: 267 990 400
E-mail:ElektrotechnikaCZ@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefon: 267 990 440
E-mail: podporaCZ@Eaton.com

SERVISNÍ PODPORA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ

Telefon:234  769 500
E-mail:servisCZ@Eaton.com 
 

Palác Flóra

Nově vystavěný víceúčelový objekt palác Flóra patří do moderní architektury 21.století. Společnost Eaton Elektrotechnika s.r.o. dodala do této architektonicky zajímavé budovy také rozváděč vysokého napětí. Více než 40 let zkušeností v technologiích vysokého napětí, moderní vývojové a výrobní kapacity zajišťují vysokou provozní spolehlivost, snadnou údržbu a vysokou úroveň bezpečnosti pro obsluhu.
Ve druhém podzemním podlaží nainstalovala firma EZ Paha, a.s. pod vedením pracovníků společnosti Eaton modulární rozváděč s izolací plynem SF6 typ GE v sestavě: GE 1M5-2TS-1G-1H-2TS-1M5. Díky modulární konstrukci tohoto rozváděče je umožněno sestavení rozváděče z jednotlivých polí v různém pořadí bez propojování jednotlivých polí kabelem. Modulární konstrukce také usnadňuje přepravu a manipulaci s rozváděčem při jeho instalaci.
Větší jednoduchostí montáže a také bezpečností obsluhy se vyznačuje nová řada modulárních rozváděčů typu GAE, jež v současné době nahrazuje právě typovou řadu GE.

Víceúčelová budova na Vinohradské třídě bude bezpochyby patřit k význačným stavbám hlavního města Prahy. Má sedm podlaží nad terénem a šest pater pod zemí. K dispozici budou exkluzivní kancelářské prostory, pro veřejnost pak několik kinosálů, množství obchůdků a butiků.
Páteří elektrického rozvodu jsou trasy přípojnic Eaton typu BD2 a LX. Napájení se realizuje v úrovni 3PP, odkud vybíhají čtyři trasy: 2x LXA 0751 (2500A) a 2x LXA 0651 (2000A). Slouží pro napájení postupně všech pater a pro stanici klimatizace a chlazení. Celková délka těchto vodorovných a svislých tras je 680 m.
Malé obchůdky a butiky jsou umístěny ve čtyřech podlažích 2PP až 1 NP. Tyto jsou propojeny páteřním rozvodem přípojnic Eaton typu BD2 – 250A o celkové délce 610m. Trasy se vyznačují vysokou složitostí. Jejich řešení bylo doprovázeno častými kolizemi s jinými médii (klimatizace, odpadní vody, sprinklery, vodovodní potrubí a další). Systém je vtěsnán do minimalizovaných prostor podhledů. Každý butik má svou odbočnou skříňku. Těchto skříněk je instalováno asi 125.
Hala FLORA slouží veřejnosti od poloviny prvního čtvrtletí 2003.

Česká republika