eatonelektrotechnika.cz

Akční nabídky

Zákaznické centrum Eaton

Eaton Technická podpora

INFOLINKA

Telefon: 267 990 400
E-mail:ElektrotechnikaCZ@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefon: 267 990 440
E-mail: podporaCZ@Eaton.com

SERVISNÍ PODPORA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ

Telefon:234  769 500
E-mail:servisCZ@Eaton.com 
 

Charles Square Center

Novým moderním řešením při realizaci multifunkčních budov je rozvod elektrické energie pomocí přípojnicového systému. V nové moderní budově Charles Square Center je nainstalován přípojnicový systém na páteřní rozvody elektrické energie.

Společnost Eaton dodala přípojnicový systém typu BD2 do 400A a BD2 do 630A v celkové délce 120 metrů.

Jednotlivé větve jsou řešeny vertikálně a jednotlivá patra jsou protipožárně odděleny protipožárními přepážkami s odolností do 90 min proti prohoření. Napájení jednotlivých větví je řešeno napájecími díly připojené kabelem.

Předností přípojnicového systému je rychlost montáže, flexibilita a nenáročná údržba.

Celkové řešení rozvodu elektrické energie pomocí přípojnicového rozvodu splňuje ty nejnáročnější požadavky moderního stavitelství.

Společnost Eaton Elektrotechnika s.r.o. dodala do nové moderní budovy Charles Square Center nejen přípojnicový systém, ale také rozváděč vysokého napětí typu GE v této sestavě: GE 1K-1M2-1TS-1TS-1TS. Rozváděče typu GE jsou modulární, izolované plynem SF6. Tento plyn se vyznačuje vysokou elektrickou pevností a umožňuje konstrukci zapouzdřených bezúdržbových zařízení velmi malých rozměrů. Vysoká provozní spolehlivost zařízení téměř vylučuje vnitřní poruchy (jsou zde potlačeny vnější vlivy-jako jsou vlhkost, vodivý prach apod.) a proto, je lze instalovat i v extrémních podmínkách. Rozváděčová pole typu GE umožňují instalaci kabelového pole, pole podélné spojky přípojnic, pole měření a pole transformátorového vývodu. Přípojnicový systém rozváděče umožňuje širokou variabilitu uspořádání jednotlivých polí.

V budově Charles Square Center je instalováno celkem 5 polí, z toho jedno pole kabelového přívodu, pole měření a tři pole vývodu na transformátor.

V současné době je již typová řada GE nahrazena novou typovou řadou GAE. Tato řada se liší tím, že přípojnice jsou umístěny přímo ve spínací skříni a jednotlivá pole jsou navzájem spojeny speciálními průchodkami obsahujícími silikonovou izolaci. Tento systém vede k ještě větší provozní spolehlivosti a odolnosti vůči okolnímu prostředí.

Česká republika