eatonelektrotechnika.cz

Akční nabídky

Zákaznické centrum Eaton

Eaton Technická podpora

INFOLINKA

Telefon: 267 990 400
E-mail:ElektrotechnikaCZ@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefon: 267 990 440
E-mail: podporaCZ@Eaton.com

SERVISNÍ PODPORA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ

Telefon:234  769 500
E-mail:servisCZ@Eaton.com 
 

River City

Na Rohanském nábřeží v Praze Karlíně vyrostla nová administrativní budova tyčící se nad pravým břehem řeky Vltavy. Společnost Eaton Elektrotechnika s.r.o. se v lednu 2002 zúčastnila výběrového řízení. V březnu 2002 pak získala kontrakt na dodávku nového moderního řešení pro rozvod elektrické energie do multifunkčních budov pomocí přípojnicového systému rozváděče vysokého napětí.
V budově River City je nainstalován přípojnicový systém typu BD2 do 400A a systém LDA 5413 do 2500A na páteřní rozvody elektrické energie. Jednotlivé větve jsou řešeny vertikálně a jednotlivá patra jsou protipožárně odděleny protipožárními přepážkami s odolností do 90 min proti prohoření. Větve jsou napájeny z páteřního rozvodu napájecími díly připojené kabelem.
Předností přípojnicového systému je rychlost montáže, flexibilita a nenáročná údržba. Celkové řešení rozvodu elektrické energie pomocí přípojnicového rozvodu splňuje ty nejnáročnější požadavky moderního stavitelství.
V této oblasti bylo výhodné použít technologii, jenž splňuje ty nejnáročnější požadavky na bezpečnost a funkci v nepříznivém prostředí jako je prostředí např. při povodni. Rozváděč Eaton typ GAE, jenž je zde instalovaný v sestavě GAE 1K-1M2-1TS-1TS, právě tyto požadavky splňuje, což dokázala jeho prvotní instalace. Ta byla postižena povodní v létě 2002 a rozváděč umístěný v prvním podzemním podlaží byl zatopen 7,5 metry vody. Po opadnutí vody byla vyčištěna a vysušena ovládací část a prostor kabelového připojení a rozváděč byl schopen opětného provozu.
Bohaté zkušenosti společnosti Eaton v technologiích vysokého napětí, moderní vývojové a výrobní kapacity zajišťují vysokou provozní spolehlivost, snadnou údržbu a vysokou úroveň bezpečnosti pro obsluhu. Právě vysoká provozní spolehlivost zařízení téměř vylučuje vnitřní poruchy (jsou zde potlačeny vnější vlivy-jako jsou vlhkost, vodivý prach apod.) a proto, je lze instalovat i do prostředí v extrémních podmínkách.

Česká republika