eatonelektrotechnika.cz

Akční nabídky

Zákaznické centrum Eaton

Eaton Technická podpora

INFOLINKA

Telefon: 267 990 400
E-mail:ElektrotechnikaCZ@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefon: 267 990 440
E-mail: podporaCZ@Eaton.com

SERVISNÍ PODPORA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ

Telefon:234  769 500
E-mail:servisCZ@Eaton.com 
 

Eaton poroste s novým majoritním akcionářem

Praha, 20. září 2005 – Koncern Eaton Group oznámil akvizici soukromou investiční společností Doughty Hanson & Co. Tato britská investiční společnost odkoupila koncern Eaton Group, jednoho z největších evropských výrobců elektrotechnických zařízení, od společnosti Advent International. Prodejní cena byla stanovena na 1,1 miliardy Euro. Doughty Hanson & Co získala 75% podíl ve společnosti Eaton, společnost Advent si ponechala minoritní 15% podíl a zbývajících 10% je vlastněno managementem společnosti. Prodej společnosti Eaton Group potvrdila 13. 9. 2005 Evropská komise.

Eaton Group od svého převzetí společností Advent v prosinci 2003 dokázala díky úspěšné konsolidaci dosáhnout výborných finančních výsledků. Během účetního roku 2004/2005 společnost dodala na trh zařízení a služby v hodnotě 869 milionů euro. V tomto období došlo k významnému přenesení váhy na klíčové oblasti podnikání, které se na obratu společnosti podílely 760 miliony Euro ve srovnání se 670 miliony v předchozím roce.

Pokrok, který Eaton učinil během uplynulých dvou let, překonal naše očekávání,“ hodnotí působení společnosti Advent její zástupce Ralf Huep. „Díky kvalitnímu vedení a schopným zaměstnancům se Eatonu podařilo zvýšit podíl ziskových operací a dosáhnout vyššího podílu na trhu. Společnost je dnes ve skvělé formě, a tak přejeme managementu společnosti i jejím zaměstnancům hodně štěstí v další fázi jejího vývoje. I když naše úloha již skončila, máme důvěru v další směřování Eaton Group a zvažujeme proto zakoupení minoritního podílu ve společnosti po uzavření prodeje britskému investorovi.“

Eaton je učebnicový příklad strategických investic společnosti Advent International, která se soustředí na vylepšení fungování společnosti prostřednictvím restrukturalizace. Po převzetí kontroly nad koncernem Advent úzce spolupracoval s managementem Eatonu a dvěma provozními partnery Adventu, poradci se zkušenostmi v elektrotechnickém průmyslu, na vytvoření strategie, která definuje klíčové prvky podnikání společnosti Eaton. Realizace této nové strategie se projevila dvojciferným procentuálním zvýšením obratu v cílových oblastech.

Theo Kubat, výkonný ředitel koncernu Eaton Group, akvizici ocenil: „Spolu se svými partnery budeme pokračovat v dalším rozvoji naší výjimečné pozice na trhu. Dosáhneme toho působením ve vybraných nových zemích, nabídkou inovativních produktů, vlastního vývoje a promyšlených akvizic.“ Mezi prvními kroky je otevření nového logistického centra v České republice, stavba výrobního zařízení v Indii a založení dceřiné společnosti v Bulharsku.

S budoucím směřováním Eatonu souhlasí také Claus Felder ze společnosti Doughty Hanson: „Kvalitní technologie, silná značka, moderní produkty a vedoucí pozice na trhu jsou faktory, které z Eatonu dělají perfektní společnost. Těšíme se na spolupráci s vedením společnosti a na úkoly, které nás čekají při dalším rozvoji společnosti a jejím prosazování na rostoucích trzích, především pak ve východní Evropě a Asii.“

Změna majitele koncernu Eaton se českého působení společnosti výrazně nedotkne.“ hodnotí aktuální vývoj Vladislav Náhlík, jednatel společnosti Eaton Elektrotechnika. „Odhodlání nového majitele dále expandovat do nám blízkých oblastí vítáme. Jsme připraveni rozšiřovat výrobní i obchodní aktivity naší společnosti podle potřeb koncernu a ještě více akcelerovat růst českého zastoupení z uplynulých let. Samozřejmě i nadále plánujeme dlouhodobou spolupráci s hokejovým týmem HC Eaton Pardubice.“


O společnosti Eaton Elektrotechnika

Společnost Eaton Elektrotechnika s.r.o., je dceřinou společností koncernu Eaton. Firma vstoupila na český trh v roce 1993, jako součást koncernu Felten & Guilleaume, který se později sloučil s koncernem Eaton. Společnost má dvě obchodní kanceláře, v Praze a v Ústí nad Orlicí. Eaton Elektrotechnika je kromě obchodu v České republice odpovědná za obchodní aktivity koncernu ve státech bývalého Sovětského svazu, bývalé Jugoslávie a Bulharska. Tyto realizuje buď prostřednictvím založených dceřiných společností (Slovensko 1998, Ukrajina 2002, Rusko 2004), obchodních zastoupení (Litva, Lotyšsko, Estonsko - 2002 a Bulharsko 2004) nebo prostřednictvím partnerských firem.

Nedílnou součástí společnosti je výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí vyrábějící domovní jističe, proudové chrániče, další spínací přístroje, domovní rozvodnice a rozvaděče. Suchdol je se svými 1100 pracovníky největším zaměstnavatelem jihočeského kraje.

Eaton Elektrotechnika je generálním partnerem extraligového hokejového klubu HC Eaton Pardubice.

Více informací naleznete na <<1>>, <<2>>.


Kontakty:

Jiří Šesták
Eaton Elektrotechnika s.r.o.

+420 267 990 450
+420 602 632 682
<<3>>

Jana Kulísková
CoLin s.r.o.

+420 283 890 139
+420 603 463 906
<<4>>
Česká republika