eatonelektrotechnika.cz

Akční nabídky

Zákaznické centrum Eaton

Eaton Technická podpora

INFOLINKA

Telefon: 267 990 400
E-mail:ElektrotechnikaCZ@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefon: 267 990 440
E-mail: podporaCZ@Eaton.com

SERVISNÍ PODPORA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ

Telefon:234  769 500
E-mail:servisCZ@Eaton.com 
 

Pardubická aréna s nejmodernějším vybavením Eaton

Praha, 14. září 2006 - Společnost Eaton Elektrotechnika, výrobce přístrojů pro domovní a průmyslové instalace a přístrojů pro distribuci elektrické energie, vybavila vstup do hráčské šatny klubu HC Eaton Pardubice snímačem otisků prstů M22-ESA z řady xCommand. Cílem tohoto kroku je zjednodušit přístup do vyhrazených prostor pověřeným osobám, tedy hráčům, trenérům a členům realizačního týmu.

Nasazení biometrické technologie eliminuje administrativní náklady spojené se ztrátou klíčů či jiných zařízení jako jsou čipové či magnetické karty. Snímač M22-ESA využívá pro sběr dat infračervené záření, které reaguje na teplotní rozdíly mezi jednotlivými papilárními liniemi a vytváří z nich digitální obraz prstu. Sejmutý otisk porovnává s daty uloženými v databázi a podle výsledku povolí či zakáže přístup. Systém umožňuje spravovat databázi až 100 různých otisků prstů.

„Snímač otisků prstů se může na první pohled zdát jako zařízení z filmu Mission Impossible," uvedl Jan Kratochvíl, marketingový manažer pardubického Eatonu. „Ale ve skutečnosti díky němu teď nepotřebujeme čipové karty, které se předtím ztrácely, a nikdo se nedostane do kabiny neoprávněně. Zaregistrování nového hráče je navíc otázka minut, výroba karty trvala před tím několik dní."

Zařízení M22-ESA je možné snadno programovat pomocí ovládacího přístroje MFD-Titan, případně pomocí PC s nainstalovanou příslušnou aplikací, která je volně dostupná na internetových stránkách společnosti Eaton na http://www.easy-mfd.cz.

O společnosti Eaton Elektrotechnika
Společnost Eaton Elektrotechnika s.r.o., je dceřinou společností koncernu Eaton. Firma vstoupila na český trh v roce 1993, jako součást koncernu Felten & Guilleaume, který se později sloučil s koncernem Eaton. Společnost má dvě obchodní kanceláře, v Praze a v Ústí nad Orlicí. Eaton Elektrotechnika je kromě obchodu v České republice odpovědná za obchodní aktivity koncernu ve státech bývalého Sovětského svazu a bývalé Jugoslávie. Tyto realizuje buď prostřednictvím založených dceřiných společností (Slovensko 1998, Ukrajina 2002, Rusko 2004), obchodních zastoupení (Litva, Lotyšsko, Estonsko - 2002) nebo prostřednictvím partnerských firem.

Nedílnou součástí společnosti je výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí vyrábějící proudové chrániče, další spínací přístroje, domovní rozvodnice a rozváděče. Výrobní závod v Suchdole patří se svými 1100 pracovníky mezi největší zaměstnavatele jihočeského kraje.

Eaton Elektrotechnika je generálním partnerem extraligového hokejového klubu HC Eaton Pardubice.

Více informací naleznete na http://www.eatonelektrotechnika.cz//, www.xcomfort.com


Kontakty:

Jiří Šesták
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
+ 420 267 990 450
+ 420 602 632 682

Jitka Pacolová
CoLin s.r.o.
+ 420 283 890 139
+ 420 603 193 245

Česká republika