eatonelektrotechnika.cz

Akční nabídky

Zákaznické centrum Eaton

Eaton Technická podpora

INFOLINKA

Telefon: 267 990 400
E-mail:ElektrotechnikaCZ@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefon: 267 990 440
E-mail: podporaCZ@Eaton.com

SERVISNÍ PODPORA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ

Telefon:234  769 500
E-mail:servisCZ@Eaton.com 
 

Eaton Elektrotechnika vyhrála cenu Grand Prix na veletrhu Electron 2011

Odborná porota ocenila jako nejinovativnější výrobek letošního veletrhu Electron nový měřicí modul XMC. Mezi největší přednosti měřicího modulu XMC patří beztransformátorové řešení a možnost ímé montáže na přívodní vodiče jističů.

 
Celá tisková zpráva ke stažení zde |  - 85 kB


Eaton Elektrotechnika s.r.o. (dříve Eaton Elektrotechnika), významný výrobce a distributor elektrotechnického zařízení, získala za nový měřicí modul XMC ocenění Grand Prix na veletrhu Electron.

 

Měřicí moduly XMC jsou primárně určeny pro aplikace s jističi NZM. Měřicí moduly jsou konstrukčně uzpůsobeny jističům NZM, lze je instalovat přímo na přívodní kabely jističů nebo na montážní panel. V případě montáže přímo na vodiče je sestava pochopitelně odzkoušena i z pohledu dovoleného mechanického zatížení svorek jističů NZM. XMC moduly však nejsou k jističům NZM nijak funkčně vázány, lze je tudíž využít zcela samostatně. Informace o měřených veličinách lze z přístrojů získat několika způsoby. V nabídce je rozhraní s protokolem Modbus, digitální výstup S0, ale třeba i analogový výstup. Podstatnou výhodou tohoto řešení je skutečnost, že pro měření proudu není třeba žádných dalších měřicích transformátorů.

 

„Efektivní využití elektrické energie je v současné době důležité jak z ekonomických, tak i ekologických důvodů. Měřicí moduly lze použít pro větší transparentnost spotřeby elektrické energiebudov, výrobních zařízení nebo jiných částí. Moduly XMC poskytují veškeré důležité informace o spotřebě a kvalitě dodávané elektrické energie," říká Milan Hubálek, vedoucí oddělení produktového managementu společnosti Eaton Elektrotechnika.

 

Odborná porota soutěže Grand Prix pro nejinovativnější výrobek veletrhu ve složení prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc. - předseda odborné poroty a profesor ČVUT, Prof. Ing. František Janíček, PhD. - prorektor Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. - Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni a Ing. Šárka Volešová, Ph.D. - členka Gazzeta Group, s.r.o. měla nelehký úkol vybrat ty nejlepší. Z 11 nominovaných inovativních produktů vybrala porota nakonec tři vítěze bez rozlišení pořadí. Mezi třemi nejlepšími se umístil měřicí modul XMC společnosti Eaton Elektrotechnika.

 

Mezi měřené a zobrazované veličiny lze zařadit např. hodnotu napětí do 690 V AC, velikosti proudů do hodnoty 300 A pro velikost NZM2 a 500 A pro velikost NZM3, činný, jalový a zdánlivý výkon a účiník. Tyto moduly jsou určeny pro napětí v rozsahu od 35 až 690 V AC, pro proudy v rozsah 1,5 až 500 A s rozsahem frekvencí 45 až 65 Hz. Třída přesnosti měření je 1. Měřicí moduly XMC měří a zpracovávají více parametrů elektrické energie. Plně předprogramovaný displej standardně zobrazuje hodnoty napětí ve všech fázích L1, L2 a L3, jakož i velikosti proudů v jednotlivých fázích nebo hodnoty činné, jalové a zdánlivé energie pro jednotlivé fáze. Na displeji je možné zobrazovat nejen aktuální hodnoty, ale pro vybrané parametry, jako např. napětí a proudy, je možné z interní paměti zobrazit hodnoty minima a maxima dané veličiny. Všechny měřicí moduly XMC jsou vybaveny tranzistorovým výstupem S0. Tento výstup je možné připojit k jakémukoliv zařízení, které bude čítat impulzy na tomto výstupu. Jednoduchým přepočtem lze získat informaci o odebrané energii.

 

Další informace lze získat na adrese www.eatonelektrotechnika.cz/

 

Celá tisková zpráva ke stažení zde |  - 85 kB


Kontakt:
Lucie Kuhnová, tel.: +420 267 990 464, e-mail: LucieKuhnova@eaton.com 

Česká republika