eatonelektrotechnika.cz

Akční nabídky

Zákaznické centrum Eaton

Eaton Technická podpora

INFOLINKA

Telefon: 267 990 400
E-mail:ElektrotechnikaCZ@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefon: 267 990 440
E-mail: podporaCZ@Eaton.com

SERVISNÍ PODPORA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ

Telefon:234  769 500
E-mail:servisCZ@Eaton.com 
 

Nové záskokové automaty ATS-C od společnosti Eaton

Nový, mikroprocesorem řízený záskokový automat ATS-C od Eatonu dokáže lépe zajistit nepřerušené napájení velmi důležitých zařízení, např. v nemocnicích nebo v průmyslu.
 
Více informací zde nebo ke stažení v PDF zde - 990 kB.

Celá tisková zpráva ke stažení zde |  - 91 KB 

Praha, 20. června 2012 – Eaton Elektrotechnika s.r.o. (dříve Eaton Elektrotechnika), přední výrobce a distributor elektrotechnického zařízení, uvedla v těchto dnech na trh automatický, mikroprocesorem řízený záskokový automat ATS-C, určený pro silnoproudé rozváděče. Ten dokáže při výpadku elektřiny bezpečně přepnout systémy z hlavní napájecí distribuční soustavy na záložní soustavu (typicky UPS), nebo na motorgenerátor. Eaton nabízí hned dvě varianty záskokového automatu ATS-C, a to ATS-C96 a ATS-C144.

Výpadky napájení vedou často v řadě aplikací ke vzniku situací nebezpečných pro zdraví osob nebo způsobujících vysoké finanční ztráty. Jde zejména o nemocnice, ale také obchodní centra, průmyslové výrobní procesy, IT a datová centra a další. Při poruchách v distribuční síti je pak z hlediska bezpečnosti osob a z hlediska zajištění kontinuity služeb prioritním zařízením UPS (zdroj nepřerušeného napájení). Na tyto záložní systémy, ať už jde o UPS nebo motorové generátory, dokáže důležité systémy přepojit v řádu milisekund právě nový automatický záskokový automat Eaton  ATS-C, a zabezpečit tak nepřerušenou dodávku energie v síti nízkého napětí.

 ATS-C ve variantách na 400 V AC a 690 V AC
Eaton nabízí dvě varianty ovládání svého záskokového automatu ATS-C, a to ATS-C96 a ATS-C144. 

Kompaktní typ ATS‑C96 lze použít v mnoha aplikacích se jmenovitým napětím do 400 V AC. Vnější rozměry tohoto typu jsou pouze 96 mm x 96 mm a nezabírá proto v rozváděči mnoho místa. Přepojovač je dodáván s řadou praktických funkcí, jako jsou různé alarmy, snadno programovatelné vstupy a výstupy a rovněž automatické funkční testy s/bez nutnosti přepojit systém.


Typ ATS‑C144 nabízí další funkce a je vhodný pro použití v soustavách s vyšším napětím až do 690 V AC. Tato verze nabízí mimo jiné také digitální měření času (hodiny), statistických dat a zaznamenávání událostí. Nabízí rovněž komunikaci skrze ModBus sběrnici a rozhraní RS 485.

Nepřetržitý monitoring a analýza pomocí ATC-CSOFT
Oba záskokové automaty ATS nepřetržitě monitorují napětí, kmitočet, sled fází, napětí baterie a další veličiny. Příslušné limitní hodnoty parametrů, včetně nastavení času mohou být parametrizovány a analyzovány pomocí softwaru ATS‑CSOFT. Ten lze spustit na všech PC s operačním systémem MS Windows. Lze jej rovněž použít pro přejímky a dálkové ovládání. Uživatelé však mohou nastavovat a ovládat obě verze ATS‑C přímo z displeje nebo čelního ovládacího panelu. Provozní stavy, alarmy a provozní parametry jsou zobrazovány na vícejazyčném LCD displeji a LED optických indikátorech. Záznamník událostí pak zobrazuje posledních sto událostí s vyznačením času a kalendářního data.

Produktová řada ATS-C je logickým rozšířením řad NZM a IZM jističů Eaton zvyšujících spolehlivost instalace napájecí soustavy.

Více informací Vám rádi poskytneme na našich kontaktech nebo na http://www.eatonelektrotechnika.cz.

Celá tisková zpráva ke stažení zde |  - 91 KB 
Česká republika