Stykače a relé
Pomocné stykače

Pomocné stykače [t-head1-first]

Pomocné stykače nacházejí četné využití při řešení řídicích a spínacích úloh. Používají se ve velké míře pro nepřímé spínání motorů, ventilů, spojek a ohřívacích zařízení.

Kromě jednoduchosti, kterou nabízejí při projektování, konstrukci, ovládání, uvádění do provozu a při údržbě, je největší předností používání pomocných stykačů vysoká úroveň bezpečnosti.

Bezpečnost [t-head3]

Vlastní kontakty pomocných stykačů tvoří významný bezpečnostní prvek. Svým návrhem a konstrukcí zaručují elektrické oddělení mezi ovládacím obvodem a pracovním obvodem a ve stavu bez buzení mezi vstupem a výstupem kontaktů. Všechny pomocné stykače Moeller mají kontakty s dvojitým přerušením.

Oborová profesní organizace u řídicích jednotek mechanicky poháněných lisů pro obrábění kovů požaduje, aby stykače měly kontakty s nuceným vedením (mechanickým blokováním). Nucené vedení představuje situaci, kdy jsou kontakty vzájemně mechanicky spojeny tak, že vypínací kontakty a zapínací kontakty nemohou být nikdy sepnuty současně. Přitom je nutné zajistit, aby vzdálenost mezi kontakty byla alespoň 0,5 mm během celé životnosti stykače, a to i při poruše (např. při svaření druhého páru kontaktů). Tyto požadavky splňují pomocné stykače DILER a DILA.


Imprint © 2009 by Moeller GmbH   Top