Export na světový trh a do Severní Ameriky
Značky pro obvodová schémata Evropa – Severní Amerika

Schématické značky podle DIN EN, NEMA ICS/ANSI/IEEE/CSA [t-head1-first]

Pdokladem pro níže uvedené porovnání schématických značek byly následující národní / mezinárodní předpisy:

  • IEC 60617 databáze zapojovacích značek
    (DIN EN 60617-2 až DIN EN 60617-12)
  • NEMA ICS 19-2002, ANSI Y32.2/
    IEEE 315/315 A, CSA Z99

Název
 
IEC (DIN EN)
 
NEMA ICS/ANSI/IEEE
Vedení, spojení
Odbočení vodičů
 
nebo
 
nebo
Spojení vodičů
Připojovací místo (např. svorka)
Připojovací řadová svorkovnice (blok svorek)
Vodič
Vedení, zamýšlené, plánované do budoucnosti
 
 
 
Mechanická vazba (propojení) obecně
Mechanická vazba (propojení) používající se při malých vzdálenostech
Ohraničovací, oddělovací linie, např. mezi dvěma poli rozváděče
Ohraničovací linie, např. pro vymezení spínací části
Stínění
Zemnění obecně
Ochranné uzemnění
Zásuvka a zástrčka, konektorové spojení
nebo
Rozpojovací místa, spojky, spojeno
Pasivní součásti
Odpor (rezistor) obecně
 
nebo
 
 
nebo
Odpor s pevnými odbočkami
nebo
Proměnný odpor obecně
Nastavitelný odpor
Odpor s posuvným kontaktem, potenciometr
Vinutí, indukčnost obecně
nebo
 
Vinutí s pevnou odbočkou
Kondenzátor obecně
nebo
 
 
nebo
Kondenzátor s vyvedenou elektrodou
 
Signalizační přístroje
Vizuální návěští obecně
 
 
 
*s udáním barvy
Světelné návěští obecně
nebo nebo
 
 
*s udáním barvy
Bzučák
nebo
 
 
Houkačka
Mechanické ovládání
Ruční ovládání obecně
 
 
Ovládání stisknutím, tlakem
Ovládání zatáhnutím, tahem
Ovládání otočením
 
Ovládání klíčem
 
Ovládání kladkou, nájezdem
 
Motorový pohon obecně
 
 
 
Spínací mechanismus se spouští (zámek, volnoběžka)
 
Ovládání elektromotorem
Ovládač (hřibový) pro nouzové zastavení
 
Ovládání elektromagnetickou nadproudovou spouští
 
Ovládání tepelnou nadproudovou spouští
Ovládání elektromagnetem
Ovládání hladinou kapaliny
Elektromechanické, elektromagnetické ovládání
Elektromechanické ovládání obecně, cívka relé obecně
 
 
nebo nebo
 
× označení přístroje tabulka
Elektromechanické ovládání se zvláštními vlastnostmi, obecně
nebo nebo
 
× označení přístroje tabulka
Elektromechanické ovládání se zpožděním při přítahu
 
 
nebo nebo
 
× označení přístroje tabulka
Elektromechanické ovládání se zpožděním při odpadnutí kotvy
nebo nebo
 
× označení přístroje tabulka
Elektromechanické ovládání se zpožděním jak při přítahu, tak při odpadnutí kotvy
nebo nebo
 
× označení přístroje tabulka
Elektromechanické ovládání popudovým článkem tepelné spouště
 
 
nebo
Kontakty (spínací prvky)
Zapínací kontakt
 
nebo
 
 
 
nebo
Vypínací kontakt
nebo
Přepínací kontakt s přerušenou dráhou (v klidové poloze sepnutý)
nebo
Zapínací kontakt, který v kontaktním svazku zapíná s předstihem
TC nebo TDC
Vypínací kontakt, který v kontaktním svazku vypíná se zpožděním
T0 nebo TD0
Zapínací kontakt, který po aktivování zapíná se zpožděním
 
nebo
 
 
 
Vypínací kontakt, který po deaktivování vypíná se zpožděním
nebo
 
 
Řídicí (ovládací) přístroje
Tlačítkový spínač (ovládací tlačítko) bez aretace, se samočinným návratem
 
 
Tlačítkový ovládač s vypínacím kontaktem, ručně ovládaný stiskem (ovládací tlačítko)
Tlačítkový ovládač se zapínacím a vypínacím kontaktem, ručně ovládaný stiskem
Tlačítkový ovládač s aretací, s jedním zapínacím kontaktem, ručně ovládaný stiskem
Tlačítkový ovládač s aretací, s jedním vypínacím kontaktem, ručně ovládaný úderem (např. hřibové tlačítko)
Polohový spínač se zapínacím kontaktem; koncový spínač se zapínacím kontaktem
Polohový spínač s vypínacím kontaktem; koncový spínač s vypínacím kontaktem
Mechanicky ovládaný tlačítkový spínač se zapínacím kontaktem, zapínací kontakt sepnut
 
Mechanicky ovládaný tlačítkový spínač s vypínacím kontaktem, vypínací kontakt rozepnut
 
 
 
Přibližovací (bezdotykový) spínač (vypínací), ovládaný přiblížením železné součásti
Indukční přibližovací (bezdotykový) spínač (zapínací)
Zařízení citlivé na přiblížení, blokový symbol
 
Tlakový spínač zapínací (zapíná při nastaveném minimálním tlaku)
nebo
Tlakový spínač vypínací (vypíná při nastaveném maximálním tlaku)
nebo
Plovákový spínač zapínací
Plovákový spínač vypínací
Spínací přístroje
Stykač (se zapínacími kontakty)
 
 
 
 
× označení
Trojpólový stykač se třemi tepelnými (bimetalovými) nadproudovými spouštěmi
 
 
 
× označení
Trojpólový odpojovač
Trojpólový výkonový vypínač, jistič
Trojpólový spínač se spínacím mechanismem se třemi elektromagnetickými spouštěmi, motorový spouštěč
Pojistka obecně
Transformátory, převodníky proudu
Transformátory se dvěma vinutími
 
nebo
 
Autotransformátor
 
nebo
 
 
 
 
nebo
Převodník proudu
nebo
 
 
nebo
Elektrické stroje
Generátor
 
 
nebo
Motor obecně
nebo
Motor na stejnosměrný proud obecně
Motor na střídavý proud obecně
Asynchronní motor s kotvou nakrátko
nebo
Asynchronní motor s kotvou kroužkovou
Polovodičové prvky
Statický vstup
 
 
Statický výstup
Negace, znázorněná na vstupu
Negace, znázorněná na výstupu
Dynamický vstup se změnou stavu z 0 na  1 (L/H)
 
Dynamický vstup s negací se změnou stavu z 1 na 0 (H/L)
 
Logický prvek AND obecně
Logický prvek OR obecně
Logický prvek NON, invertor
Logický prvek AND s negovaným výstupem, NAND
Logický prvek OR s negovaným výstupem, NOR
Logický prvek Exclusive OR obecně
 
 
RS klopný obvod
Monostabilní prvek, který nelze spustit během trvání výstupního impulsu, obecně
Zpožďovací prvek, variabilní s údajem hodnoty nastaveného zpoždění
Polovodičová dioda obecně
Zenerova dioda
Světlo emitující dioda (LED) obecně
Diak
Tyristor obecně
PNP tranzistor
nebo
NPN tranzistor, který má kolektor spojený s pouzdrem
nebo

Imprint © 2009 by Moeller GmbH   Top