Normy, vzorce, tabulky
Mezinárodní systém jednotek

Přepočet jednotek SI, vztahy [t-head1-pg]

Přepočet jednotek SI a vztahy
Veličina
 
Jednotka SI název
 
Symbol
 
Základní jednotka
 
Přepočet jednotek SI
Síla
 
Newton
 
N
 
 
 
Moment
Newtonmetr
Nm
 
Tlak
Bar
bar
Pascal
Pa
Energie, tepelné množství
Joule
J
1 J = 1 Ws = 1 Nm
Výkon
Watt
W
Napětí, pevnost
 

Úhel (rovinný)
Stupeň
Gon
1
Gon
 
360˚ = 1 pla = 2π rad
400 gon = 360˚
Radiant
rad
 
Plný úhel
pla
 
1 pla = 2π rad = 360˚
Napětí
Volt
V
Odpor
Ohm
Ω
Vodivost
Siemens
s
Náboj, elektrické množství
Coulomb
C
1· A · s
 
Kapacita
 
Farad
 
F
 
 
Intenzita pole
 

Magnetický tok
Weber
Wb
Magnetická indukce
Tesla
T
Indukčnost
Henry
H

Imprint © 2009 by Moeller GmbH   Top