eatonelektrotechnika.cz

Akční nabídky

Zákaznické centrum Eaton

Eaton Technická podpora

INFOLINKA

Telefon: 267 990 400
E-mail:ElektrotechnikaCZ@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefon: 267 990 440
E-mail: podporaCZ@Eaton.com

SERVISNÍ PODPORA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ

Telefon:234  769 500
E-mail:servisCZ@Eaton.com 
 

Produkty vysokého napětí

Společnost Eaton získala významný podíl na trhu vysokonapěťových zařízení i díky tzv. klíčovým technologiím, z nichž většina je chráněna patenty. Jednou z hlavních je technologie vakuového spínání. Hlavními součástmi zhášedla je pevný a pohyblivý kontakt, ty jsou umístěny v keramickém pouzdru.

 

Pohyb kontaktu je zajištěn vlnovcem, který také zaručuje těsnost vakua. V obou kontaktech vypínačového zhášedla se nachází magnetické lamely vyrobené ve tvaru podkovy. Magnetické pole, které se vytvoří při průchodu proudu během vypínacího procesu, je pomocí těchto lamel tlačeno do axiálního směru, dochází tedy k rozptýlení výboje na celou plochu kontaktů a vzniká tak vysoký počet paralelních oblouků. Tento výboj se díky tomu vyznačuje nízkým napětím a krátkou dobou působení. Výsledkem je oblouk s velmi nízkou energií. Poškození ploch kontaktů je tedy zanedbatelné. Tato bezpečná, kompaktní a bezúdržbová vakuová zhášedla jsou zkonstruovaná na více jak 30 000 spínacích operací při normálním provozním proudu a na více jak 100 sepnutí při vysokém poruchovém proudu. 

 


Vakuové zhášedlo

 

Další klíčovou technologií je technologie pevné izolace. Společnost Eaton jako pevnou izolaci používá materiály na bázi epoxidových pryskyřic, které jsou šetrné k životnímu prostředí - neobsahují toxické látky. Tyto materiály se používají pro jednopólovou izolaci primárních částí rozváděče, ať už je to vypínač, přípojnicový systém či všechny primární části rozváděče. V této izolaci mohou být také hermeticky zapouzdřena vakuová zhášedla. Používají se i na výrobu konstrukčních prvků – např. průchodek a přepážek. Pevná izolace chrání primární části proti nepříznivým klimatickým podmínkám, ať už je to například prach či vlhkost. Vyznačuje se vysokou mechanickou pevností, vysokou tepelnou vodivostí a vysokou rezistivitou.

Tyto klíčové technologie umožňují společnosti Eaton vyrábět a dodávat vysoce provozně spolehlivé rozváděčové systémy s minimálními nároky na provozní údržbu při zachování vysoké bezpečnosti pro obsluhující personál. Všechna zařízení vysokého napětí využívají kombinaci vzduchu a pevných izolantů a využívají bezvýhradně vakuovou spínací technologii ve všech hlavních spínacích prvcích.


Produktová řada Xiria

Kompaktní rozváděč Xiria

Rozváděč Xiria je kompaktní, blokový a tedy nemodulární. Je možné ho dodat v provedení se dvěma, třemi, čtyřmi a maximálně s pěti poli v jakékoliv kombinaci hlavních spínacích prvků. Hlavním spínacím prvkem v rozváděči Xiria je odpínač nebo vypínač. Odpínačové pole se používá jako nechráněný přívod či vývod na kabelové smyčky. Vypínačové pole se používá jako chráněný vývod kabely nebo na transformátory. Tento rozváděč je možné použít v sítích se jmenovitým napětím až 25 kV. Rozváděč disponuje jmenovitým proudem přípojnic 630 A. Je odolný proti vnitřnímu oblouku dle klasifikace IAC, konkrétně IAC AFL 20 kA – 1 s. Rozváděč je vhodný např. pro použití v transformátorových stanicích, aplikacích zelené energie, dále pak v komerčních budovách nebo v infrastruktuře.


Modulární rozváděč Xiria E

Rozváděč Xiria E je novým rozváděčem spadajícím do produktové řady Xiria. Tento rozváděč je modulární, počet polí v jednom rozváděči tedy není omezen. Rozváděč může být vybaven jak polem odpínačovým a vypínačovým, tak i polem s podélnou spojkou přípojnic, polem měření a polem s přímým připojením na přípojnice. Může být navíc oproti kompaktní verzi Xiria vybaven nadstavbovou skříní, kde mohou být umístěna libovolná ovládací, měřicí, komunikační a regulační zařízení. Tento rozváděč je možné použít v sítích se jmenovitým napětím 25 kV. Je navržen se jmenovitým proudem přípojnic 630 A. Rozváděč je odolný proti vnitřnímu oblouku dle klasifikace IAC, konkrétně IAC AFL 20 kA – 1 s. Rozváděč je možné použít v transformátorových stanicích, aplikacích zelené energie, dále pak v komerčních budovách nebo v infrastruktuře.


Innovac SVS

Rozváděč SVS je kompletně zapouzdřený rozváděč, v tom smyslu že celá proudovodná dráha je jednofázově izolovaná pevnými izolanty. Rozváděč SVS může být vybaven polem s odpínačem, pojistkovým odpínačem a vypínačem, dále může být vybaven polem s podélnou spojkou přípojnic, polem měření a polem s přímým připojením na přípojnice. Rozváděč je určen pro sítě se jmenovitým napětím až 25 kV. Jeho přípojnice jsou dimenzované na jmenovitý proud 800 A. Rozváděč je možné použít např. v infrastruktuře, v průmyslu nebo i v distribučních rozvodnách.


Power Xpert® FMX

Tento kovově krytý rozváděč, vyznačující se inovativní konstrukcí, je izolován kombinací vzduchu a pevných izolantů. Může být vybaven vypínačovým polem nebo polem s podélnou spojkou přípojnic. Vypínač, který se u tohoto rozváděče používá je typu plug-in, a je ovládán elektromagnetickým pohonem. Vypínač tedy plně využívá potenciálu vakuových zhášedel s jejich vysokým počtem spínacích operací. Rozváděč je určen pro sítě se jmenovitým napětím až 25 kV. Přípojnice tohoto rozváděče jsou dimenzované na jmenovitý proud 2000 A. Je odolný proti vnitřnímu oblouku dle klasifikace IAC, konkrétně IAC AFL 25 kA – 1 s. Rozváděč je možné použít např. v průmyslu, distribučních a hlavních rozvodnách, infrastruktuře nebo i v datových centrech.

Power Xpert® UX

Vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí Power Xpert® UX vychází z osvědčené řady Unitole. Tento rozváděč je navrhnut v designu výsuvného provedení. Jako hlavní spínací prvek je zde používán výkonový vypínač W-VACi. Rozváděč může být vybaven polem s vypínačem, polem s podélnou spojkou přípojnic, a také polem pomocným, které může být libovolně osazeno různými vozíky s příslušenstvím. Rozváděč je možné pro motorové aplikace vybavit stykačem s odpovídající mechanickou a elektrickou odolností. Společnost Eaton je schopna dodat stykač pro použití v aplikacích se jmenovitým napětím až 7,2 kV. Rozváděč se určen pro použití v sítích se jmenovitým napětím až 25 kV. Jeho přípojnice jsou dimenzované na jmenovitý proud 4000 A. Je odolný proti vnitřnímu oblouku dle klasifikace IAC, konkrétně IAC AFLR 40 kA – 1 s. Rozváděč Power Xpert® UX je možné použít v průmyslu, v hlavních rozvodnách a také v elektrárnách.


Innovac MMS

Tento modulární, kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč disponuje dvojitým systémem přípojnic. Rozváděč může být vybaven vypínačovým polem, polem s podélnou a s příčnou spojkou přípojnic a polem s přímým připojením na přípojnice. Používá se tedy v aplikacích, kde je kladen vysoký důraz na spolehlivost dodávky elektrické energie. Tento systém je možné použít v sítích se jmenovitým napětím 25 kV. Přípojnice jsou dimenzované na jmenovitý proud 4000 A. Je odolný proti vnitřnímu oblouku dle klasifikace IAC, konkrétně IAC AFLR 31,5 kA – 1 s. Rozváděč MMS je vhodný pro použití v průmyslu, infrastruktuře a v hlavních a distribučních rozvodnách.

Výkonový vypínač W-VACi

Vysokonapěťový výkonový vypínač W-VACi disponuje klasickým pružinovým střádačovým pohonem. Vypínač je možné dodat, jak ve výsuvném, tak i ve fixním provedení. Součástí dodávky výsuvného provedení je i základna vypínače. Výsuvné provedení se používá zejména v rozváděči Power Xpert® UX. Vypínač je určen pro sítě se jmenovitým napětím až 25 kV. Jmenovitý proud vypínače může být až 4000 A s maximálním jmenovitým zkratovým vypínacím proudem 50 kA. Tento vypínač je vhodný pro použití v rozváděčích výsuvného provedení, dále je vhodný např. i jako řešení retrofitů kobkových rozvoden.
Česká republika