eatonelektrotechnika.cz

Akční nabídky

Zákaznické centrum Eaton

Eaton Technická podpora

INFOLINKA

Telefon: 267 990 400
E-mail:ElektrotechnikaCZ@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefon: 267 990 440
E-mail: podporaCZ@Eaton.com

SERVISNÍ PODPORA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ

Telefon:234  769 500
E-mail:servisCZ@Eaton.com 
 

Bezpečné stroje s easySafety

 

EasySafety je produktem, který doplňuje sortiment řídicích relé EASY. Tento produkt nabízí podobný výčet funkcí jako relé easy800 a navíc obsahuje mnoho funkcí bezpečnostních, které se dodnes musely zajišťovat pomocí standardních bezpečnostních relé nebo byl na celou aplikaci použit drahý bezpečnostní PLC, u kterého je parametrizace a programování mnohem náročnější.

 

Bezpečnost osob musí být zajištěna po celou životnost strojů. Tato ochrana osob vyžaduje použití bezpečnostních prvků, jako jsou například koncové spínače, světelné brány, dvouruční ovládání, tlačítka nouzového vypnutí atd. Informace z bezpečnostních prvků mohou být monitorovány a poté vyhodnoceny novým řídicím relé easySafety, které splňuje ty nejvyšší bezpečnostní požadavky a vyhovuje mezinárodním bezpečnostním normám:

 

 •  - kategorii 4 v EN 954-1,
 •  - PL e v souladu s EN ISO 13849-1,
 •  - SILCL 3 v souladu s EN IEC 62061,
 •  - SIL 3 v souladu s EN IEC 61508.

 


easySafety

 

Přístroje easySafety jsou certifikovány TÜV Rheinland a kombinují standardní řídicí úlohy s bezpečnostními funkcemi stroje, ať už pro jednoduché nebo komplexní aplikace. Díky velkému počtu bezpečnostních funkčních bloků je uživatelům nabízen široký okruh aplikací, ve kterých je možné relé easySafety použít.

 

Takto zůstane uživatel flexibilní a schopný okamžitě reagovat na aktuální i budoucí změny v požadavcích na aplikaci. Díky tomu sníží své finanční náklady na přestavbu stroje při změně aplikace. Není tedy třeba kupovat nové přístroje a zvětšovat rozváděč, ale stačí jednoduše upravit program v konfiguračním softwaru.

 

 

Bezpečnostní a standardní funkční bloky

Velké množství zpracovaných a otestovaných bezpečnostních funkčních bloků umožňuje realizovat široký okruh bezpečnostních aplikací pouze s jedním přístrojem. easySafety také přichází s osvědčenými a vyzkoušenými standardními funkčními bloky, které jsou použity v řídicím relé easy800, a díky tomu je možné také řízení obecných úloh.Bezpečnostní funkční bloky:

 • - obvod nouzového zastavení,
 • - bezkontaktní bezpečnostní přístroje (ESPE),
 • - přepínač provozního režimu,
 • - kontrola zpětnovazebního obvodu,
 • - kontrola polohy pohyblivých ochranných zařízení bez blokování nebo s blokováním,
 • - monitorování klidového stavu,
 • - bezpečné dvouruční ovládání,
 • - kontrola maximální rychlosti atd.
 • - dohled nad bezpečností kotlů

 

 

easySafety

 

 

Rozšíření a komunikace easySafety nabízí velké množství variant. Integrovaný easy-Net slouží pro vzdálenou komunikaci s ostatními přístroji z řady produktů easy, jako jsou easy relé, easy HMI (MFD-Titan) nebo easyControl (ECP4). Pro lokální rozšíření vstupů a výstupů je možné využít easyLink a některý z I/O modulů. Výměna dat s PLC je možná pomocí komunikačních modulů, které umožňují komunikaci přes: - Profibus-DP, - CANopen, - DeviceNet, - AS-Interface.

 

Přístroje pro bezpečnostní aplikace

Varianty s reléovými výstupy: - 14 bezpečnostních vstupů, - 4 bezpečnostní reléové výstupy, - 4 testovací signály.

o ES4P-221-DRXX1 (bez displeje);

o ES4P-221-DRXD1 (s displejem)

 

Varianty s tranzistorovými výstupy a také jedním redundantním reléovým výstupem: - 14 bezpečnostních vstupů, - 4 bezpečnostní tranzistorové výstupy, - 1 redundantní bezpečnostní reléový výstup, - 4 testovací signály.

o ES4P-221-DMXX1 (bez displeje);

o ES4P-221-DMXD1 (s displejem) 

 

 

easySafety

 

 

Konfiguračnísoftware easySoft – Safety

easySoft – Safety je uživatelsky přátelské konfigurační prostředí pro tvorbu bezpečnostních aplikací a také obecných řídicích úloh. Programy se tvoří kreslením spínacího schématu, stejně jako u klasických easy relé. Oddělená spínací schémata zabezpečují oddělení mezi bezpečnostními a standardními funkcemi.

 

 

Výhody jednoho produktu

 • - Všechny funkce v jednom přístroji
 • - Oddělené standardní a bezpečnostní aplikace v jednom přístroji zaručují bezpečnou manipulaci pro konstruktéry a flexibilitu pro obsluhu.
 • - Zvýšení použitelnosti stroje
 • - Rychlé řešení problémů díky diagnostice funkčních bloků, měření dat a levný alarm nastavitelný přes integrovaný nebo vzdálený displej.
 • - Kompaktní design
 • - Důležitá úspora místa v rozváděči, díky velmi kompaktnímu designu.
  - Vhodné řízení Bezpečnostní a standardní logické funkce mohou být jednoduše nakonfigurovány přes PC nebo přímo na přístroji pomocí tlačítek a displeje. easy-Safety nabízí jednoduché ovládání a dovoluje provádět on-line diagnostiku u standardních i bezpečnostních funkcí. Aplikace easySafety mohou být jednoduše kopírovány a rychle vloženy na žlutý paměťový modul.
 • - Možnost rozšíření a komunikace
 • - Stejně jako easy800, lze i easySafety doplnit o rozšiřující moduly easy pomocí rozhraní easyLink nebo ho připojit přes komunikační modul do sítě CanOpen, ProfiBus, DeviceNet a ASi.

 

Česká republika