eatonelektrotechnika.cz

Akční nabídky

Zákaznické centrum Eaton

Eaton Technická podpora

INFOLINKA

Telefon: 267 990 400
E-mail:ElektrotechnikaCZ@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefon: 267 990 440
E-mail: podporaCZ@Eaton.com

SERVISNÍ PODPORA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ

Telefon:234  769 500
E-mail:servisCZ@Eaton.com 
 

SmartWire-DT

 

Komunikační systém SmartWire-DT vznikl jako jednoduchá náhrada rozvodů řídicích kabelů v průmyslovém rozvaděči. Základním principem SmartWire-DT je odstranění jednotek vstupů a výstupů automatizačních systémů a jejich přemístění přímo k řízeným prvkům (motorovým spouštěčům, stykačům, signalizačním prvkům). Pomocí přesunu těchto jednotek vstupů a výstupů k jednotlivým komponentům systému dochází ke značné úspoře místa v rozváděči a k jeho zjednodušení.

 

 

Standardní průmyslový rozvaděč obsahuje funkční prvky (tlačítka, stykače, jističe, ...) a řídicí prvky (PLC). Komunikace mezi těmito jednotkami zajišťují bloky vstupů a výstupů, které jsou zahrnuty buď přímo v řídicí jednotce, v tom případě mluvíme o centrální jednotce vstupů a výstupů, nebo jsou umístěny mimo řídicí jednotku. V tomto případě mluvíme o decentralizaci vstupů a výstupů. Technologie SmartWire-DT tuto decentralizaci řeší tak, že jednotku vstupu a výstupu umístí přímo na funkční prvek. Tím dochází ke značnému zjednodušení rozváděče jak ve fázi vývoje, tak při jeho realizaci.

 

Jednoduchým příkladem může být stykač DILM. V klasické instalaci je k jeho zapojení zapotřebí dvou řídicích svorek A1, A2 a většinou také zapojení pomocného kontaktu, který může být zapínací nebo vypínací.  Pro připojení stykače v systému SmartWire-DT nám postačí jeden virtuální kabel při projektování a jeden skutečný, osmižilový kabel při realizaci. Tento kabel je připojen pomocí kleští ke konektoru a následně k funkčnímu modulu SmartWire-DT na stykači.  Pomocí jednoho stisku kleští tak ušetříte čas potřebný pro odstranění izolace, přidělání dutinky, připevnění označovacího štítku a zašroubování svorky k minimálně čtyřem vodičům najednou. V případě, že jste doposud využívali bloky pomocných kontaktů, ušetříte další čas, místo i finance, protože informace o stavu stykače již je ve vašem systému a záleží jen na vás, zda ji využijete jako zapínací či vypínací kontakt. Nelze opomenout ani to, že při klasickém způsobu montáže musíte tyto činnosti dělat na obou koncích vodiče a tudíž úspora času při montáži je dvojnásobná.

 

 Kromě výše uvedeného stykače lze do systému SmartWire-DT připojit i klasické tlačítka, přepínače a signálky ze sortimentu RMQ-Titan. I zde je úspora nejen při projektování a montáži komponentů ale také při náhradě standardních kontaktních a signalizačních prvků pomocí prvků systému SmartWire-DT. Tyto prvky v sobě mohou integrovat několik spínacích prvků s prvkem signalizačním. Dostupné jsou samozřejmě všechny barvy LED jak pro čelní tak pro zadní montáž.

 

Dále můžeme do systému SmartWire-DT připojit motorové spouštěče PKE, výkonové jističe NZM a softstartéry DS7. Zapojením těchto, zejména průmyslových, komponentů získáme nové výhody, které nám SmartWire-DT přináší. Pomocí elektronické spouště PKE jsme schopni pracovat nejen s informacemi typu zapnuto/vypnuto ale dokážeme zjistit velikost proudu motoru, teplotní model motoru, důvod vybavení a podobně. Kromě toho, že tyto informace dokážeme zjistit, můžeme na jejich základě řídit ovládací cívku stykače DILM. Ten může být vypnut i v případě proudu narůstajícího nad svou nominální hodnotu. V tomto případě hovoříme o funkci ochranného relé ZMR.

 

Díky modulům vstupů a výstupů není systém SmartWire-DT uzavřen ani ostatním komponentům z nabídky společnosti Eaton. Připojením pomocných kontaktů jističe PL7 lze monitorovat stav jednotlivých proudových okruhů u složitějších instalací. Pokud je daný jistič vybaven motorovým pohonem, lze jej po vyhodnocení situace opět zapnout, aniž by bylo třeba otvírat dveře rozváděče.

 

Pomocníkem pro správné navržení sítě je jednoduchý software SWD-Assist. Nejprve si výběrem použitých prvků vytvoříte přesně takovou síť, kterou budete realizovat. Software vám zkontroluje příkony jednotlivých prvků a graficky zobrazí využití výkonu použité brány. V případě překročení signalizuje, že je nutné síť doplnit o další napájecí modul. Na základě zadaných parametrů vám dopočítá potřebnou délku SmartWire-DT kabelu a umožní exportovat soupis potřebných prvků se všemi objednacími údaji. Na závěr zkontroluje správnost zapojení a poskytne potřebné soubory GSD nebo EDS pro PLC.

 

Česká republika