eatonelektrotechnika.cz

Akční nabídky

Zákaznické centrum Eaton

Eaton Technická podpora

INFOLINKA

Telefon: 267 990 400
E-mail:ElektrotechnikaCZ@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefon: 267 990 440
E-mail: podporaCZ@Eaton.com

SERVISNÍ PODPORA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ

Telefon:234  769 500
E-mail:servisCZ@Eaton.com 
 

Frekvenční měniče SLX, SVX a SPX

 Univerzální měniče SLX

 

 Univerzální měniče SLX9000 jsou kompaktní, odlehčenou verzí úspěšného měniče SVX9000, ze kterého funkčně vycházejí. Série nastavitelných frekvenčních měničů SLX9000 společnosti Eaton je další generací měničů speciálně navržených pro současné lehké komerční a průmyslové aplikace. Výkonová jednotka využívá nejsofistikovanější polovodičové technologie a vysoce modulární konstrukci, kterou lze flexibilně přizpůsobit potřebám zákazníka. Měnič SLX9000 stále poskytuje robustní výkon, při současném zvýšení úrovně vlastností a funkcí, které zajistí co nejlepší řešení za správnou cenu.

V nabídce společnosti Eaton jsou měniče pro napájení 380 až 500 V, s výstupním výkonem 0,75 do 30 kW. Frekvenční měniče SLX9000 jsou dodávány podobně jako měniče SVX9000 se standardní výbavou jako komplexní řešení pohonu. Integrovaná síťová tlumivka je nejúčinnějším způsobem ochrany měniče proti přepěťovým špičkám. Tím se redukují požadavky na dodávky transformátorů, kabelů a pojistek. Postup instalace, připojení a uvedení do provozu je díky přiloženému návodu velmi rychlý a pohodlný. Měniče SLX9000 jsou k dispozici buď v krytí IP21 nebo IP54. Jednotky vstupů a výstupů jsou navrženy s velkým důrazem na modulární koncepci celého měniče. Vstupy a výstupy jsou voleny s ohledem na požadovanou funkci pohonu. Řídicí jednotka měničů SLX9000 je schopna pracovat se dvěma rozšiřujícími kartami. Tyto karty mohou obsahovat nejen běžné analogové a digitální vstupy/výstupy, ale také rozhraní komunikačních sběrnic pro připojení k řídicím systémům. Externí napájení řídicí logiky (24V DC) umožňuje programovat a nastavovat frekvenční měnič bez nutnosti připojení celého motorového vývodu.

Vlastnosti:

 • Robustní konstrukce
 • Standardně integrovaná síťová tlumivka
 • RFI filtr pro kategorie C2 a C3 (dle ČSN EN 61800-3)
 • Ovládací klávesnice s krytím IP54 pro nastavení parametrů řídicí jednotky a monitorování výstupních veličin
 • Rozšiřující plug & play karty vstupů a výstupů, případně komunikační karty
 • Brzdný tranzistor
 • All-In-One software pro různé aplikace

 

 

Univerzální měniče SVX9000

 

Univerzální měniče SVX9000 nabízí kompaktní a modulární řešení aplikací s proměnnou rychlostí. SVX9000 je třífázový, vzduchem chlazený, kompaktní frekvenční měnič s rozsahem výkonu od 0,55 do 160 kW a napájecími napětími 208 až 690 V pro standardní průmyslové aplikace. Největší předností měničů SVX9000 je bezsenzorové vektorové řízení pomocí ASIC obvodu (Application-specific integrated circuit), který nabízí vysoce sofistikované funkce díky adaptivnímu modelu motoru. Výpočet magnetických toků v motoru je založen na měření všech tří výstupních proudů a napětí. Sledováním změn parametrů v průběhu času adaptivní model automaticky identifikuje parametry motoru pro bezsenzorové vektorové řízení nebo řízení poměru U/f. Vektorového řízení je dosaženo pomocí koordinace magnetického toku ve statoru, který je imunní vůči malým změnám při měření a parametrům motoru. Sofistikované bezsenzorové řízení vektoru magnetického toku dosahuje dynamické přesnosti uzavřené regulační smyčky motoru v celém rozsahu otáček.

Vlastnosti:

 • Bezsenzorové řízení výkonu
 • Chyba ustálené rychlosti <0,5%
 • Doba náběhu točivého momentu <10 ms
 • Nízké zvlnění momentu
 • Vysoká odolnost vůči rezonančním kmitům
 • Vysoký rozběhový moment: 200% (záleží na velikosti motoru)
 • Vysoký rozběhový proud: 2,0 x IH
 • Vhodné pro systémy s více motory
 • Vysokorychlostní aplikace až do 7200 Hz

 

 

Výkonné měniče SPX9000

 

 

Vysoký výkon v náročných aplikacích vám zajistí frekvenční měniče řady SPX9000. Tyto nastavitelné frekvenční měniče jsou navrženy speciálně pro vysoce výkonné aplikace. Měniče SPX9000 jsou vybaveny špičkovým výpočetním výkonem, který může zpracovávat informace z enkodéru s cílem poskytovat velmi přesné řízení motoru. Podporováno je samozřejmě také bezsenzorové vektorové a jednoduché U/f řízení frekvence. Typické aplikace vyžadující vysoký výkon, jsou pohony typu master-slave, polohovací aplikace (jeřáby), řízení a synchronizace pnutí navijáků při navíjení. SPX9000 je vysoce výkonný třífázově napájený frekvenční měnič pro náročné průmyslové aplikace v rozsahu výkonů od 0,55 kW do 1800 kW pro napájecí napětí 208 až 690 V.

Jádrem měniče SPX9000 je rychlý mikroprocesor, který poskytuje vysoký dynamický výkon pro aplikace, ve kterých je zapotřebí přesné manipulace a vysoké spolehlivosti. Měnič může být použit jak v aplikacích s otevřenou smyčkou, tak v aplikacích, které vyžadují zpětnou vazbu z enkodéru. SPX9000 podporuje rychlou komunikaci mezi měniči. Nabízí také integrovanou paměť pro záznam dat pro analýzu dynamických událostí bez nutnosti dalšího hardwaru. Simultánní rychlé sledování několika jednotek lze provést pomocí softwarového nástroje 9000Xdrive a komunikační karty CANopen. V aplikacích, kde je spolehlivost a kvalita nezbytnou součástí dosažení vysoké výkonnosti, je frekvenční měnič SPX9000 tou správnou volbou.

Vlastnosti:

 • Robustní konstrukce
 • Zvýšený výpočetní výkon procesoru
 • Integrovaná síťová tlumivka
 • Možnost zapojení enkodéru do zpětné vazby
 • Vysoké rozlišení analogových vstupů
 • Snadné ovládání
 • Ovládací klávesnice s krytím IP54 pro nastavení parametrů řídicí jednotky a monitorování výstupních veličin
 • Rozšiřující plug & play karty vstupů a výstupů, případně komunikační karty

Frekvenční měniče řady 9000X jsou určeny k řízeným rozběhům lehkých i těžkých zátěží. Lehká zátěž jako například ventilátor, je definována jako 10% přetížení jmenovitého proudu IL po dobu 1 minuty každých 10 minut. Těžkou zátěží (např. zatíženým pásovým dopravníkem, drtičem) rozumíme 50% přetížení jmenovitého proudu IH po dobu 1 minuty každých 10 minut. Automatický průvodce umožňuje snadné nastavení měniče ihned po spuštění. Na výběr je několik přednastavených sad parametrů pro nejpoužívanější aplikace (základní, standardní, místní/dálkové řízení, vícerychlostní řízení, PID řízení, víceúčelové řízení, kaskádní řízení čerpadel/ventilátorů) ale i kompletní sada všech parametrů měniče.

Frekvenční měniče SVX9000 a SPX9000 lze rozšířit pomocí pěti přídavných karet, které umožňují různé způsoby ovládání pomocí analogových či digitální vstupů a výstupů, případně zajišťujících komunikaci po standardních průmyslových sběrnicích (Profibus DP, Modbus, DeviceNet, CANopen, atd.).

Modulární koncepce měničů 9000X (obr. 3) se skládá z výkonového modulu, řídicí jednotky s rozšiřujícími kartami a z ovládací klávesnice, která je stejná pro všechny typové velikosti. Řídicí jednotka může být externě napájena ze zdroje +24 V DC. Ovládací klávesnici lze využít pro nastavení parametrů měniče a pro přenos/kopírování těchto parametrů do dalších přístrojů. RFI filtr standardně integrovaný do měničů typových velikostí FR4 až FR9 splňuje požadavky pro použití měničů v kategorii C2 a C3 dle normy ČSN EN 61800-3 .

 

 

 

Systémové měniče SPI9000, SPA9000, SPN9000 

 

Produktové portfolio měničů se společnou DC sběrnicí splňuje požadavky na řešení systémů s flexibilní architekturou. Použitá technologie vychází z měničů SPX9000. Nabízený sortiment zahrnuje několik usměrňovacích (front-end) jednotek a několik střídačů v širokém výkonovém spektru (1 až 2000 kW).

Společnost Eaton nabízí ucelenou řadu měničů se společnou DC sběrnicí. Usměrňovací (front-end) jednotky převádějí síťové střídavé napětí a proud na stejnosměrné napětí a proud. V případě jednotek SPN9000 (neaktivní front-end) se energie přenáší z napájecí sítě do společné DC sběrnice. U jednotek SPA9000 (aktivní front-end) je usměrňovač obousměrný (regenerační) a dokáže přenášet energii oběma směry. Při přenosu energie z DC sběrnice do střídavé napájecí sítě hovoříme o tzv. rekuperaci energie. Na vstupu celého systému se používá externí LCL filtr. Použití této jednotky je vhodné v aplikacích, kde je vyžadováno nízké rušení harmonickými složkami proudu. Usměrňovací jednotka SPN9000 funguje jako diodový můstek složený z diod a tyristorů. Na vstupu se používá specializovaná tlumivka. Tato jednotka je vhodná jako usměrňovací přístroj, pokud nejsou kladeny zvýšené požadavky na obsah harmonických složek proudu v elektrické síti.

Jednotka SPI9000 slouží jako obousměrný střídač, který slouží k napájení střídavých asynchronních motorů. Střídač je napájen ze společné DC sběrnice pomocí nabíjecího obvodu. Ten je u střídačů do 75 kW integrován přímo na desce. U vyšších výkonů je potřeba zajistit externí nabíjecí obvod


Vlastnosti:

 • Komplexní řada dostupná pro téměř každou aplikaci UL a cUL
 • Splňuje standardy NEC, NEMA a IEEE
 • Alfanumerická klávesnice k dispozici pro většinu měničů
 • Chlazení vzduchem
Česká republika