eatonelektrotechnika.cz

Akční nabídky

Zákaznické centrum Eaton

Eaton Technická podpora

INFOLINKA

Telefon: 267 990 400
E-mail:ElektrotechnikaCZ@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefon: 267 990 440
E-mail: podporaCZ@Eaton.com

SERVISNÍ PODPORA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ

Telefon:234  769 500
E-mail:servisCZ@Eaton.com 
 

Jističe IZM

izm  

Eaton představuje novou řadu vzduchových jističů IZMX.

 

Nová řada vzduchových jističů IZMX je nabízena ve dvou základních velikostech a to ve velikosti IZMX16 a IZMX40. Pro obě řady je připravená široká nabídka příslušenství, přičemž některé příslušenství je možné použít v obou velikostech.

 

Řada IZMX16 je nabízena s jmenovitými proudy do 1600 A, řada IZMX40 je nabízena s jmenovitými proudy do 4000 A. Jističe řady IZMX je možné vybavit 4 typy spouští. Od nejzákladnější spouště pro ochranu vedení (typ A), pokročilé spouště selektivní (typ V), univerzální spouště (typ U), až po spoušť s měřicími funkcemi vybavenou interní pamětí a barevným plněgrafickým LCD displejem (typ P). Unikátní koncepce jističů IZMX16 umožňuje současnou montáž dvou jističů ve výsuvném provedení vedle sebe v rozváděčovém poli šířky 600 mm. Jističe IZMX16 lze montovat jak standardním způsobem na vodorovnou montážní desku, tak je možno je upevnit i na svislý panel.

 

Kompaktní koncepce jističů IZMX40 nabízí širokou volbu jmenovitého proudu při zachování rozměrů, toto usnadňuje návrh a montáž jednotlivých vzduchových jističů do jednotlivých polí rozvodny.

 

 

Aplikace

 

Jističe IZMX mohou být použity ve čtyřech hlavních oblastech použití v závislosti na typu zařízení, které mají být chráněny:

 

  • - Ochrana vedení a spotřebičů obecně
  • - Ochrana motorů 
  • - Ochrana transformátoru
  • - Ochrana generátoru

 

Tyto klíčové aplikace vytvářejí rozdílné požadavky na vzduchové jističe. Proto jsou vzduchové jističe IZMX nabízeny s různou vypínací schopností a se čtyřmi různými spouštěmi. Kromě vzduchových jističů IZMX jsou k dispozici i vzduchové vypínače INX. Lze je použít např. jako spínače spojek mezi více zdroji. Zapínací cívky umožňují fungování jističů v synchronních systémech.

 

Modulární konstrukce, společné příslušenství

 

V případě doplnění základního přístroje o příslušenství je tato operace díky „Plug & work" technologii velice jednoduchá. Příslušenství se pomocí „snap-fit" západek uchytí do správné pozice, pro uchycení není potřeba žádný pracovní nástroj. Samotné elektrické propojení je opět jednoduché, jelikož veškeré příslušenství je vybaveno vodiči ukončenými konektorem s číslem správné pozice. Díky této technologii je možno snadno a rychle reagovat na měnící se požadavky v použitém systému. Většina příslušenství řady IZMX je společná pro obě používané velikosti (IZMX16 a IZMX40).

Česká republika