eatonelektrotechnika.cz

Akční nabídky

Zákaznické centrum Eaton

Eaton Technická podpora

INFOLINKA

Telefon: 267 990 400
E-mail:ElektrotechnikaCZ@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefon: 267 990 440
E-mail: podporaCZ@Eaton.com

SERVISNÍ PODPORA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ

Telefon:234  769 500
E-mail:servisCZ@Eaton.com 
 

Proudové chrániče

 

Proudové chrániče EATON
jsou určeny pro doplňkovou ochranu živých a neživých částí i pro ochranu před vznikem požáru v instalacích nízkého napětí. Splňují požadavky normy ČSN EN 61008.

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou
Kombinované proudové chrániče/jističe Eaton jsou určeny zejména pro domovní instalace. Hlavní předností je úspora místa, kombinovaný přístroj má stejné rozměry jako samostatný proudový chránič. Je tedy uspořeno místo, které by zabral jistič. Přístroje splňují požadavky normy ČSN EN 61009.


Typy proudových chráničů podle časového zpoždění:
- bez zpoždění vybavení
- se zpožděným vybavením – doba nepůsobení min, 10 ms (max. vypínací časy splňují požadavky norem na doplňkovou ochranu živých částí), typ G
- selektivní – doba nepůsobení min. 40 ms, typ S

Typy proudových chráničů podle citlivosti na různé druhy proudů:
- typ AC – pro střídavý reziduální proud
- typ A – pro střídavý a pulzující stejnosměrný reziduální proud

Firma Eaton Elektrotechnika s.r.o. nabízí nejširší sortiment proudových chráničů, jak pro domovní, tak pro průmyslové použití. Firma Felten&Guilleaume – dříve součást společnosti Eaton – dnes součástí společnosti Eaton - uvedla na trh jako první typ G (1959), v roce 1996 nabídla novou konstrukci chrániče PHF7 se zvýšenou spolehlivostí a vyřešila problém nežádoucího vypínání obvodů s rentgeny provedení - R. Pro průmyslové aplikace je v nabídce řada chráničů odolných proti vybavení při použití frekvenčních měničů (doplňkové písmeno - U). V Roce 2010 byl uveden na trh napěťově nezávislý proudový chránič s digitálními funkcemi řady dRCM.

 

Digitální proudové chrániče dRCM
- Chrániče pro jmenovité proudy 25 až 80 A 
- Reziduální proud 30 až 300 mA
- Typ G/A, S/A, U a R
- 4pólové provedení (chránič může být použit i jako 2pólový nebo 3pólový)
- Zkratová odolnost 10 kA
- Pravidelné testování pouze 1x ročně
- Průřez připojovaných vodičů 1,5-35 mm2

- Integrovaná ochrana proti přetížení kontaktů

- Systémový monitoring - varování před vybavením chrániče

   - místní signalizace aktuální úrovně reziduálního proudu pomocí tří LED

   - dálková signalizace pomocným kontaktem (Id>30%)

- Příslušenství: pomocné kontakty Z-AHK (2pól), Z-HK (4pól), pomocné a signalizační kontakty Z-NHKProudové chrániče bez nadproudové ochrany – řady PF7, PF6, PFDM


Proudové chrániče PF7
- základní řada chráničů
- jmenovité proudy 16 až 100 A
- reziduální proud 10 až 500 mA
- typ AC, A, G, R, S, S/A, U
- 2 a 4pólové provedení
- zkratová odolnost 10 kA
- příslušenství: pomocné kontakty Z-HK, pomocné a signalizační kontakty Z-NHK, vypínací modul Z-FAM, motorový pohon Z-FW-LP a dálkové ovládání Z-FW-MO, propojovací systém, plombovatelný kryt Z-RC

Proudové chrániče PF6
- ekonomická řada chráničů
- jmenovité proudy 25 až 63 A
- reziduální proud 30 a 300 mA
- typ AC
- 2 a 4pólové provedení
- zkratová odolnost 6 kA
- příslušenství: identické s řadou PF7

Proudové chrániče PFDM
- chrániče pro jmenovité proudy 125 A
- reziduální proud 30 až 500 mA
- typ AC, A, S/A
- 4pólové provedení
- zkratová odolnost 10 kA
- příslušenství: pomocné kontakty Z-HDProudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou – řady PFL7, PFL6
Kombinované chrániče PFL7

- základní řada kombinovaných chráničů / jističů
- jmenovité proudy 6 až 40 A
- reziduální proud 30 mA
- vypínací charakteristiky jističe B,C
- typ chrániče AC, A, G
- 2pólové provedení
- vypínací schopnost 10 kA
- příslušenství: pomocné kontakty ZP-WHK, ZP-IHK, pomocné a signalizační kontakty ZP-NHK, vypínací spoušť ZP-ASA, propojovací systém

Kombinované chrániče PFL6
- ekonimická řada kombinovaných chráničů / jističů
- jmenovité proudy 6 až 25 A
- reziduální proud 30 mA
- vypínací charakteristiky jističe B,C
- typ chrániče AC
- 2pólové provedení
- vypínací schopnost 6 kA
- příslušenství: identické s řadou PFL7


Chráničová relé typu PFR2, PFR3 a průvlekové transformátory typu Z-WFR 2, Z-WFR 3
- průvlekové transformátory pro proudy do 400 A
- jmenovitý proud relé 25 A
- reziduální proudy 0,1; 0,3 a 1 A
- typ chráničového relé S/A, U
- 4pólové provedení
- pro nepřímé vypíná např. v zapojení se stykačem


Modul proudového chrániče PBHT
- pro kombinaci s jističem PLHT
- jmenovitý proud 80 a 125 A
- reziduální proudy 30 mA až 1 A
- typ chrániče A, S/A
- 4pólové provedení
- zkratová odolnost 15 – 25 kA (dle PLHT)

Česká republika