eatonelektrotechnika.cz

Akční nabídky

Zákaznické centrum Eaton

Eaton Technická podpora

INFOLINKA

Telefon: 267 990 400
E-mail:ElektrotechnikaCZ@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefon: 267 990 440
E-mail: podporaCZ@Eaton.com

SERVISNÍ PODPORA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ

Telefon:234  769 500
E-mail:servisCZ@Eaton.com 
 

Rozváděče nn dle ČSN EN 61439

Certifikace nízkonapěťových rozváděčů společnosti Eaton dle normy ČSN EN 61439-3

Požadavky současných norem jsou velice rozsáhlé a specifické a to pro všechny typy výrobků, rozváděče nízkého napětí nevyjímaje. Společnost Eaton proto pro své zákazníky nechala certifikovat rozváděče nízkého napětí na Elektrotechnickém zkušebním ústavu dle normy ČSN EN 61439-3, tak aby proces ověření rozváděče byl pro zákazníka co nejjednodušší a časově nejefektivnější. Norma ČSN EN 61439-3 se zabývá rozváděči nízkého napětí určených pro provozování laiky. Definuje požadavky na zmíněné rozváděče, jako je omezení velikosti jmenovitého napětí a jmenovitého proudu, či jiné další technické požadavky. Pro zjednodušení ověření byla určena velikost jmenovitého krátkodobého výdržného proudu nepřesahující 10 kA, kdy při této hodnotě není nutné provádět ověření zkratové odolnosti.

Společnost Eaton nechala na EZÚ certifikovat dvě typové řady rozváděčů NN, a to řadu plastových rozváděčů až do jmenovitého proudu rozvodnice 63 A, a řadu oceloplechových rozváděčů až do jmenovitého proudu rozvodnice 125 A. Řada plastových rozváděčů zahrnuje rozvodnice BC-U, BC-O, BC-A, KLV a rozvodnice s vyšším krytím IP65, IKA. Řada oceloplechových rozváděčů pak zahrnuje velkoobsahové rozvodnice BF-U a BF-O. Certifikovány jsou zmíněné rozvodnice v téměř všech typech nabízených současným portfoliem.

Společnost Eaton definovala čtyři modely (A až D), které může zákazník využít pro provedení správného ověření, tak jak to vyžadují současné normy a nařízení vlády. Modely se liší hlavně velikostí a druhem poskytnuté dokumentace a rozvodnicemi či rozváděči zahrnutými do jednotlivých modelů.

Ověření dle prvního modelu A je nutné provádět v softwaru E-Config, který obsahuje modul určený pro ověření návrhu, a který také generuje důležité podklady pro provedení kusového ověření rozváděče, vydání požadovaných charakteristik rozhraní, štítku a ES prohlášení o shodě. Software E-Config tedy obsahuje návod a kompletní dokumentaci pro ověření rozváděče. Model A omezuje ověření na typovou řadu plastových a oceloplechových rozvodnic do jmenovitého proudu rozvodnice 63 A. První model také vyžaduje použití pouze instalačních přístrojů společnosti Eaton.

Pro získání potřebných dokumentů pro ověření rozváděče dle druhého modelu B je nutné kontaktovat EZÚ. Samotné ověření znovu probíhá pomocí softwaru E-Config. Výhodou modelu B je použití obou kompletních typových řad, tedy typové řady plastových rozvodnic do 63 A, a typové řady oceloplechových rozvodnic do 125 A. Výhodou je navíc možnost do rozváděče ověřeného dle modelu B vložit přístroj i jiného výrobce.

Model C představuje nejjednodušší formu jak ověřit rozváděč. Tento model obsahuje předdefinované typy rozvodnic s předdefinovanou největší náplní přístrojů, kdy je možné použít tuto největší konfiguraci, popř. konfiguraci s menším počtem přístrojů. Třetí model nevyžaduje použití softwaru E-Config, dokumentaci včetně návodu totiž uživatel dostane přímo od společnosti Eaton. Ověření tak může být například provedeno přímo na místě instalace rozváděče.Model D nabízí možnost vyžádat si od společnosti Eaton výsledky zkoušek dle normy IEC 62208, což je norma definující požadavky na prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí. Tento model lze vztáhnout nejenom na výše zmíněné rozvodnice, ale také například na skříňové rozváděče XVTL či na jiné společností Eaton nabízené rozvodnice a rozváděčové skříně.

Česká republika