eatonelektrotechnika.cz

Akční nabídky

Zákaznické centrum Eaton

Eaton Technická podpora

INFOLINKA

Telefon: 267 990 400
E-mail:ElektrotechnikaCZ@eaton.com

TECHNICKÁ A PRODUKTOVÁ PODPORA

Telefon: 267 990 440
E-mail: podporaCZ@Eaton.com

SERVISNÍ PODPORA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ

Telefon:234  769 500
E-mail:servisCZ@Eaton.com 
 

Záskokové automaty
Pro uživatele, kteří potřebují zajistit nepřetržité napájení svých provozu, připravila firma Eaton řešení pro tři nečastěji se vyskytující požadavky.


Popis řešení:

Prví typ automatu je označen ZA-2.0 a je určen pro požadavek zajištění přepínání mezi jedním hlavním a jedním záložním zdrojem. Druhý typ nese označení ZA2.1. Je určen pro řešení požadavku napájení systému ze dvou zdrojů, které napájejí dvě nezávislé sběrnice. Při výpadku napájení jedné sběrnice automat zajistí propojení obou sběrnic a zbývající zdroj napájí obě sběrnice. Třetí nabízený typ je určen pro řešení přepínání tří zdrojů. Přičemž automat přepíná napájení mezi jedním hlavním zdrojem a dvěmi zdroji záložními.
Automat je řešen na bázi prvků, které jsou v nabídce Eaton. Základ tvoří naprogramované relé EASY, které vyhodnocuje potřebné informace a řídí režim přepínání zdrojů. Celé zařízení je vyrobeno pro vestavění do jakéhokoli rozváděče. Universální řešení umožňuje upravit základní typ přesně podle specifikace zákazníka.
Automat může být napájený jiným záložním zdrojem, který není závislý na funkci hlavních napájecích zdrojů.
Časování jednotlivých kroků j předem nastaveno při tvorbě programu. Změna nastavení časovačů je možná,
ale změnu musí provést pouze osoba pověřená výrobcem a provádějící servis těchto automatů.
Při poruše automatu je možný přechod do ručního režimu a přepínání zdrojů provést ručně.
Česká republika